Totalno čišćenje zaliha u MANI od 21.09. do 25.09.2022.