PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ‘ROBNA KUĆA RI NAGRAĐUJE’ (u  daljnjem  tekstu:  Pravila)  Svrha  ovih  pravila  je  osigurati  jednakost  za  sve  sudionike natječaja  te  jednake  mogućnosi  za  osvajanja  nagrade  ispunjavanjem  navedenih  pravila natječaja.

 

 

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

 

 

Organizator nagradnog natječaja ‘ROBNA KUĆA RI NAGRAĐUJE’ (u nastavku   “Natječaj”)   je   Robna Kuća Ri d.o.o. Riva 6, Rijeka (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

 

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 


Nagradni  natječaj  provodi  se  u  vremenskom  razdoblju  od  1.3.2021.  do  21.4.2021.  na službenoj Facebook stranici Organizatora.

 

 

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 

 

Nagrade osvojene u ovom nagradnom natječaju osiguravaju zakupci Robne kuće Ri.

Pobjednicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručene sljedeće nagrade:

  • Tretman fen-frizure (jedan dobitnik): Frizerski studio Fenix

  • Poklon bon u vrijednosti od 50kn (dvoje dobitnika): Krojački salon Norwich

  • Kišobran Doppler (jedan dobitnik): Torbica

  • Konavoske srebrne naušnice u vrijednosti od 1080kn (jedan dobitnik): ZAKS

  • Poklon bon u iznosu od 75kn (troje dobitnika): Pepco

  • 2x sunčane naočale iz vlastite proizvodnje - muške i ženske (dvoje dobitnika): Optike Damir

 

 

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

 

 

Pravo  sudjelovanja  u  Nagradnom  natječaju  imaju  sve  fizičke  osobe  s  prebivalištem  u Republici  Hrvatskoj,  osim  zaposlenika  Organizatora,  kao  i  članova  njihovih  užih  obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

 

 

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

 

Kako bi sudjelovao u Natječaju, sudionik treba ispuniti sljedeće uvjete:

 

 

- Označiti sa “sviđa mi se” Facebook stranicu Robna kuća Ri

- U komentar označiti minimalno jednu osobu

- Podijeliti nagradnu objavu na svom profilu ili Instagram priči (postavke postavljene na

“javno”).

Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane  i  koriste  isključivo  u  svrhu  održavanja  ovog  Nagradnog  natječaja.  Sudionici  su dužni   prilikom   sudjelovanja   na   Nagradnom   natječaju   da   istinite,   točne   i   potpune kontaktne podatke o sebi.

 

 

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

 

 Pobjednik se bira svaki tjedan kroz period ožujka i travnja, zaključno s 21.4.2021. Pobjednici će biti objavljeni u komentarima ispod odgovarajuće objave. Dobitnici koji u roku 72 sata ne dostave podatke potrebne za preuzimanje  nagrade,  gube  pravo  na  nagradu,  a  Organizator  se  obvezuje  proglasiti  nove dobitnike.

 

 

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

 

 

Organizator  zadržava  pravo  u  bilo  kojem  trenutku  diskvalificirati  prijavljene  sudionike  u sljedećim  slučajevima:  Sudionik  krši  ova  Pravila  ili  djeluje  protivno  pravilima  platfome Facebook.

 

 

ČLANAK 8: POREZI

 

 

Dobitnik  ne  snosi  nikakve  poreze,  obveze  niti  naknade  direktno  povezane  s  nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

 

 

ČLANAK 9: RJEŠAVANJE SPOROVA

 

 

U  slučaju  spora  između  Organizatora  i  sudionika  Nagradnog  natječaja,  stranke  će  sve sporove   iz   ovoga   Nagradnog   natječaja   rješavati   sporazumnim   putem,   a   u   slučaju nemogućnosti rješavanja spora, nadležan je sud u Rijeci.

 

 

ČLANAK 10: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

 

 

Sudjelovanjem  u  ovom  Nagradnom  natječaju,  Sudionici  pristaju  da  Organizator  obrađuje njihove  poslane  osobne  podatke  i  to  samo  one  podatke  potrebne  za  pristup  ovom Nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe   provedbe   ovog   Nagradnog   natječaja   (izbor   dobitnika,   obavještavanje   o nagradama)  te  za  statističku  obradu  podataka.  Administrator  se  obvezuje  da  navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno  za  provedbu  Nagradnog  natječaja  ili  je  Administrator  obvezan  iste  podatke dostaviti  u  skladu  s  važećim  propisima.  Sudionik  Nagradnog  natječaja  ima  pravo  tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

 

 

ČLANAK 11: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

 

 

Nagradni  natječaj  može  se  prekinuti  u  slučaju  nastupa  okolnosti  za  koje  Organizator  nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o   prekidu   Nagradnog   natječaja   biti   obaviješteni   putem   službene   Facebook   stranice Organizatora.

ZAKUP PROSTORA       

Ukoliko ste zainteresirani za zakup poslovnog prostora u strogom centru Rijeke, kontaktirajte nas na:

anja.karuza@kvadratiupravljanje.hr
info@kvadratiupravljanje.hr