Lokacija: Prizemlje - Ulaz

5 4 3 1 33 34

Lokacija: Podrum

2

Lokacija: Prvi Kat

6 9 7 8

Lokacija: Drugi Kat

16 14 15 13 12 11 10 19 18 17

Lokacija: Treći Kat

20 21

Lokacija: Četvrti Kat

30 31 Dandy 29 28 27 26 22 25 24 23 32